SV metal spol. s r.o. - vkup kov?

Spole?nost SV metal spol. s r.o. byla zaloena v r. 1996, d?kujeme tmto vem obchodnm partner?m za spoluprci a projevenou d?v?ru.

Nae firma se zabv recyklac neeleznch a eleznch kov?.

Jsme prosperujc dynamickou firmou, jejm clem je dal rozvoj a modernizace v oblasti recyklace surovin s d?razem na ochranu ivotnho prost?ed a obnoviteln zdroje.

Pokud vs zajm vce informac o naich slubch v oblasti vkupu kovovch odpad?, pokra?ujte do sekce Vkup kov?. Pokud ns chcete ns kontaktovat nebo hledte cestu kudy se k nm dostanete, pokra?ujte do sekce Kontakt.